Provningar

PROVNINGAR - HUR GÖR VI?


Raggmunksakademinen

Raggmunksakademien består av 12 herrar som regelbundet provar raggmunk på restauranger i Stockholm med omnejd.


Val av restaurang

Restaurang väljes av för nästkommade provning ansvarig akademiledamot. Akademien har som ambition att besöka alla restauranger i Stockholm som regelbundet serverar raggmunk. Återbesök på restaurang bör ske 1-2 ggr per år.


Provning

Alla delmoment bedöms på en skala från 1 - 5 där 1 är usel raggmunk och 5 är en perfekt tillagad raggmunk. De olika momenten sammanräknas och justering av totalresultatet görs utifrån pris där ett högt pris drar ner slutresultatet något.


Bedöming sker efter följande kriterier;


Raggmunk

Raggmunken skall vara raggig i kanterna och gyllenbrun. Konsistensen får inte vara degig. Helst skall en stor raggmunk serveras istället för flera små lagda på varann.


Fläsk

Fläsket skall vara genomstekt på båda sidor men ej för hårt. Fläsket skall vara av god kvalitet och ha god smak.


Lingon

Lingonen skall vara av typ rårörda. Om lingonsylt serveras till raggmunken sker poängavdrag.


Helhet

I helhetsbedömning ingår en sammanvävning av ovanstående kriterier samt hur rätten presenteras. Servering och andra omständigheter kan även ingå i bedömningen.Konstnärsbolaget KB

Mars 2016